0เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อของอย่างสะดวกสบายและไม่เสียเวลาที่สุด ทางแบรนด์ขอแนะนำให้ท่านใช้ตารางด้านบนโดยยึดส่วนสูงเป็นหลักเพื่อเทียบไซส์ให้กับน้องๆค่ะ 

ทั้งนี้รายละเอียดในตารางเป็นรายละเอียดทั้วไป โดยรูปแบบสินค้าบ้างชิ้นอาจทำให้ขนาดที่วัดออกมาคลาดเคลื่อนไปบ้างได้ค่ะ ในกรณีที่คัตติ้งมาเล็ก หรือผ้าไม่ยืด ทางแบรนด์จะหมายเหตุเอาไว้ตรงคำอธิบายของสินค้ารุ่นนั้นๆ


เนื่องจากเราได้ทำการคัดเลือกและนำเข้าสินค้าจากหลาดหลายประเทศ ทำให้ตารางขนาดของสินค้าแต่ละชิ้นมีความแตกต่างกัน เพื่อความสะดวกและชัดเจนในการสั่งซื้อ ทางร้านจะใช้ไซส์ XXS-XXL เท่านั้น โดยเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้วจะสังเกตุได้ว่าป้ายไซส์บนตัวเสื้ออาจะเป็นตัวเลขและไม่ตรงกับไซส์ของทางแบรนด์ 


หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเราได้ทุกๆช่องทางค่ะ